Ubicast Rich Media

Ubicast media - FOXX AV
Ubicast media - FOXX AV

In de afgelopen jaren is Ubicast uitgegroeid tot de standaard in castsystemen voor m.n. onderwijs. Colleges en lezingen worden digitaal opgenomen en beschikbaar gemaakt als doorzoekbare video's via het bestaande Learning Management System (LMS). Daarnaast maak je met Ubicast ook zelf eenvoudig hoogwaardige, korte, interactieve leervideo's voor bijvoorbeeld MOOC-programma's. Maar je kunt studenten en medewerkers ook online video's voor flexibel leren binnen school of bedrijf aanbieden. Tenslotte stream je met Ubicast live conferenties met doelgroepen op afstand of kunnen studenten en medewerkers on-demand video’s raadplegen.

Ubicast maakt het creëren van onderwijscontent super simpel door het universeel vastleggen van colleges met gebruiksvriendelijke opnametools, geautomatiseerde workflows en webgebaseerde postproductie. Kennis is gemakkelijk toegankelijk te maken door het video-CMS dat geíntegreerd kan worden met de meeste Learning Management System-platforms en een kijkergestuurde, doorzoekbare afspeelervaring biedt. Zeer gebruikersvriendelijk video’s maken voor MOOC’s vanaf desk- of laptop en deze rechtstreeks delen in het LMAS

Professoren, hoogleraren of AIO's kunnen hun colleges of tutorials eenvoudig via video delen met de leerlingen, thuis, op de campus of waar dan ook. Ze betrekken leerlingen met op in de tijd gebaseerde opmerkingen, links, aanvullende bronnen en activiteiten zoals quizzen en peilingen. Ook het maken van eigen video’s of animaties is een mogelijkheid. Dankzij de interactieve videocolleges van Ubicast wordt blended learning pas echt effectief.

Bij FOXX AV kunnen we je er alles over vertellen.