Beheer op afstand

beheer op afstand
beheer op afstand

De nieuwste ICT-ontwikkelingen voorzien erin dat veel apparatuur steeds meer van op afstand bedient en onderhouden (incl. oplossen storingen) kan worden. Geavanceerde technologie en cloudoplossingen maakt het mogelijk dat we uw apparatuur vanaf onze centrale locatie in Roermond, of welke andere locatie, kunnen monitoren.

Dat vraagt wel speciale voorbereiding van uw apparatuur op deze technologie. Wat is mogelijk en wat niet? Wat moet er aan bestaande apparatuur aangepast worden of welke nieuwe apparatuur is nodig?

De FOXX AV accountmanagers gaan graag met je in overleg over wensen en behoeften hieromtrent.